Welkom in  Het Verzekeringsmuseum...

Het zal duidelijk zijn dat er, door mijn werkzaamheden gedurende 40 jaar in de verzekeringsbranche, bij mij een grote en brede interesse bestaat in de geschiedenis van het verzekeringswezen. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van Het Verzekeringsmuseum; doel van het museum is het bewaren van oude kennis en reclame-uitingen van Nederlandse verzekeringsmaatschappijen. Wij hopen dat U veel plezier zult beleven aan uw digitale bezoek van ons museum.

 

imagescaffd1at 3 Ruud Horsten.

Disclaimer en copyright © 2014 van Het Verzekeringsmuseum,

ook verantwoording, geraadpleegde bronnen en literatuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img 0263